Logo

Exponentis d.o.o. za usluge

OIB: 76690229448
Ulica grada Vukovara 269D, HR-10000 Zagreb
Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem 030191401.
Temeljni kapital društva iznosi 2.500,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Član uprave: Toni Drabik

Računi društva:
HR7723600001102628345 kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

  Back to home page